Dienstverlening

De dienstenverlening van Karin Rump Casemanagement en Advies is onder te verdelen in Casemanagement en Advies. Bij Casemanagement ligt de focus op de individuele dossiers. Bij Advies betreft het activiteiten die gericht zijn op de organisatie.

Om u een idee te geven van de mogelijkheden van casemanagement en advies zijn verschillende activiteiten uitgewerkt. De lijst is niet uitputtend. Aarzelt u niet om vrijblijvend een afspraak te maken waarin uw specifieke vragen aan de orde komen. Kunnen wij u helpen, dan zijn wij u graag van dienst. Anders kunnen wij u wellicht doorverwijzen.

U ontvangt altijd eerst een offerte waarin de geplande activiteiten, tijdsduur, resultaten en kosten staan vermeld. De algemene voorwaarden van dienstverlening worden bijgevoegd.

Activiteiten die u aantreft bij de dienstverlening leveren veelal hun geld weer op. Dat kan bijvoorbeeld doordat subsidies of bijdrages verkregen worden of onnodige kosten worden voorkomen.

Speciale aandacht vragen wij voor de verzuimscan op organisatieniveau, waarbij u inzicht krijgt in uw verzuimaanpak en de verbetermogelijkheden. Tevens wijzen wij op de dossierscan bij lang verzuim, waarbij u een terugkoppeling krijgt op de doelmatigheid van de aanpak van alle betrokkenen en een advies over de mogelijke vervolgstappen.