De vier aspecten

Om als werkgever regie te voeren op het verzuim heeft u vooral te maken met een viertal aspecten: intern, speelveld, financieel en kennis.

Interne aspecten

De afspraken die u binnen het bedrijf maakt op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid hebben een grote invloed op de grip die u heeft op het verzuim.

Speelveld

U bent als werkgever bij de uitvoering afhankelijk van meerdere partijen, zoals de arbodienst, verzekeraars, behandelaars en re-integratiebedrijven. Deze partijen hebben vaak ieder hun eigen belang. Belangrijk is om er voor te zorgen dat iedereen doet wat hij moet doen door deze partijen gericht aan te sturen.

Financiële aspecten

Door bij verzuim en arbeidsongeschiktheid op dossier- en organisatieniveau de financiële aspecten in het oog te houden, kunt u onnodige verzuimkosten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van regres, de no-risk-polis of medefinanciering van re-integratiekosten door een verzekeraar.

Kennis

Voor een goede uitvoering van de verzuimbegeleiding moeten uw leidinggevenden beschikken over voldoende kennis en competenties.