Introductie

Casemanagement en Advies

Werkgevers kunnen bij Karin Rump Casemanagement en Advies terecht voor ondersteuning op dossierniveau (Casemanagement) en organisatieniveau (Advies). Bij de dienstverlening wordt steeds een viertal aspecten op relevantie meegenomen: interne aspecten, het speelveld met alle betrokkenen, financiële aspecten en de kennis om de verzuimregie goed ter hand te nemen.

Register Casemanager

Omwille van de kwaliteit treft u bij ons register casemanagers, met ervaring in het vakgebied. We zijn specifiek opgeleid in de wet- en regelgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid en het voeren van regie op verzuim, gericht op schadelastbeheersing. Wij staan geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Case- en caremanagers (NVC). Om geregistreerd te kunnen blijven moeten we voldoen aan eisen van bijscholing en werkzaam zijn in het vakgebied.

Regie door de Werkgever

Het blijkt in de praktijk niet zo makkelijk om grip te krijgen op het verzuim. Meestal heeft de werknemer de regie; hij of zij spreekt alle partijen. Het gevolg kan zijn onnodig lang verzuim, het missen van subsidies of financiering door derden, een WIA-dossier dat door het UWV wordt afgewezen of een ontslagaanvraag die niet wordt toegekend. Wij werken vanuit het standpunt dat de werkgever de regie voert en ons doel is om de beïnvloedbare verzuimkosten te verlagen.

Dienstverlening

Karin Rump Casemanagement en Advies nodigt werkgevers uit om vrijblijvend een afspraak te maken om de problematiek en het gewenste resultaat in beeld te brengen. We maken vervolgens een offerte op maat. Wij hechten aan een direct en persoonlijk contact, een probleemoplossende en praktische aanpak en het behalen van het afgesproken resultaat. We beschouwen casemanagement als een vak en zien het als een uitdaging om onze kennis en ervaring steeds in nieuwe situaties in te zetten en verder uit te bouwen. Want ‘standaard’ bestaat niet in dit vak.