Links

Hieronder treft u een aantal handige links aan.

www.rnvc.nl
Casemanagers die afgestudeerd zijn aan de Post HBO register opleiding Casemanagement hebben zich verenigd in de onafhankelijke register beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers (RNVC). Op de website staat een overzicht van de geregistreerde leden.

www.han.nl
De opleiding Post-Bachelor Register-Casemanagement: Wetgeving, Verzuimregie en Schadelastbeheersing wordt gegeven door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Kies onder 'Direct naar' voor 'Doorzoek de HAN-site' en typ in: casemanagement. U treft er informatie over de opleiding en het programma aan.

www.uwv.nl
Op de website van het UWV is onder andere informatie te vinden over ziekte en arbeidsongeschiktheid. U kunt er formulieren en brochures downloaden.

www.szw.nl
Op deze website vindt u informatie en nieuws van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.arbo.nl
Dit is een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met onder andere informatie over verzuimcijfers en de vernieuwde arbowet.

www.werkennaarvermogen.nl
Deze website informeert u over de WIA en laat zien hoe deze nieuwe wet aansluit op andere regels rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie. Ook deze website is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.verlofregelingen.szw.nl
Op deze pagina, die een onderdeel is van de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u een overzicht van de verschillende verlofregelingen.

www.rie.nl
Deze website is een initiatief van het Arbo Platform Nederland. Binnen het Arbo Platform Nederland richten werkgevers, werknemers, overheid en kennisinstellingen zich onder meer op een goede verspreiding van praktische arbokennis. De website geeft veel informatie over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

www.werk.nl
Deze website is van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Onder 'Werkgever' treft u onder andere informatie over ziekteverzuim en ontslag.