Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de samenstelling en de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed.
Karin Rump Casemanagement en Advies aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, danwel voor directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten hiervan.

Privacy en uw gegevens

De door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De gegevens zullen niet toegankelijk zijn voor derden.