Financiƫle consequenties van de WIA

Financiële consequenties voor de werknemer

Een werknemer van 40 jaar met een salaris van € 35.000, heeft een theoretische verdiencapaciteit van € 20.000. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 43%. Hij komt daarmee in de WGA-klasse 35-45%. Wat gebeurt er met zijn inkomen?
Lees meer
Voorbeeldberekening inkomen WGA voor de werknemer (2007)
Leeftijd werknemer: 40 jaar, de LoonGerelateerde Uitkering (LGU) is 2 jaar
Salaris: € 35.000
Theoretische verdiencapaciteit: € 20.000, arbeidsongeschiktheidspercentage 43%
WGA-klasse 35-45%, de vervolguitkering is 28% van het minimum loon

Voorbeeld 1: na twee jaar ziekte geen inkomen uit arbeid
1e ziektejaar Meestal 100% doorbetaald €  35.000
2e ziektejaar Meestal 70% doorbetaald €  24.500
1e WGA-jaar LGU (70%) €  24.500
2e WGA-jaar LGU (70%) €  24.500
3e WGA-jaar Vervolguitkering (28% v € 16.858) €    4.720
4e WGA-jaar idem €    4.720
  etc.

De Toeslagenwet kan dit, afhankelijk van het overige gezinsinkomen aanvullen tot het sociaal minimum. Indien de werknemer een WGA-hiaatverzekering heeft gesloten waarin hij een aanvulling krijgt tot 70% over het loonverlies, dan ontvangt hij:

70% van € 15.000 €  10.500
minus de vervolguitkering €    4.720
 
uitkering private WGA-hiaat verzekeraar €    5.780


Voorbeeld 2: na twee jaar ziekte inkomen van 50% van de verdiencapaciteit
1e ziektejaar Meestal 100% doorbetaald €  35.000
2e ziektejaar Indien 70% doorbetaald €  24.500
e WGA-jaar 1 Inkomen € 10.000  
  LGU 70% van € 25.000 = € 17.500  
  Inkomen totaal €  27.500
2e WGA-jaar idem € 27.500  
3e WGA-jaar Inkomen € 10.000 +  
  Loonaanvulling 70% van 15.000  
  Inkomen totaal € 20.500  
4e WGA-jaar idem  
  etc.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat werken loont in de WGA, met name na de loongerelateerde uitkering. Het totale inkomen stijgt naarmate de werknemer meer werkt. Het is aan te bevelen de werknemer voor te bereiden op de financiële consequenties en daarmee zonodig een extra stimulans voor een actieve opstelling bij de re-integratie te bereiken.

Financiële consequenties voor de werkgever

Een werkgever heeft een medewerker in dienst van 40 jaar met een salaris van € 35.000 en een theoretische verdiencapaciteit van € 20.000. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 43%. Hij komt daarmee in de WGA-klasse 35-45%. Wat zijn de kosten voor de werkgever?
Lees meer
Voorbeeldberekening kosten WGA voor de werkgever (2007).
Leeftijd werknemer: 40 jaar, de LoonGerelateerde Uitkering (LGU) is 2 jaar
Salaris: € 35.000
Theoretische verdiencapaciteit: € 20.000, arbeidsongeschiktheidspercentage 43%.
WGA-klasse 35-45%, de vervolguitkering is 28% van het minimum loon

 

Voorbeeld 1: na twee jaar ziekte geen inkomen uit arbeid
1e ziektejaar Meestal 100% doorbetaald €    35.000
2e ziektejaar Meestal 70% doorbetaald €    24.500
 
Directe ziektekosten   €    79.500
Indirecte kosten factor 0,75   €    59.625
 
Directe en indirecte verzuimkosten   €  139.125

 

1e WGA-jaar LGU (70%) €  24.500
2e WGA-jaar LGU (70%) €  24.500
3e WGA-jaar Vervolguitkering (28% v € 16.858) €    4.720
4e WGA-jaar idem €    4.720
5e WGA-jaar idem €    4.720
6e WGA-jaar idem €    4.720
7e WGA-jaar idem €    4.720
8e WGA-jaar idem €    4.720
9e WGA-jaar idem €    4.720
10e WGA-jaar idem €    4.720
 
Totale WGA kosten*   €  86.760


Voorbeeld 2: na twee jaar ziekte inkomen van 50% van de verdiencapaciteit
1e ziektejaar Meestal 100% doorbetaald €   35.000
2e ziektejaar Meestal 70% doorbetaald €    24.500
 
Directe ziektekosten   €    79.500
Indirecte kosten factor 0,75   €    59.625
 
Directe en indirecte verzuimkosten   €  139.125


1e WGA-jaar LGU 70% van € 25.000 €  17.500
2e WGA-jaar LGU 70% van € 25.000 €  17.500
3e WGA-jaar Vervolguitkering (28% v € 16.858) €    4.720
4e WGA-jaar idem €    4.720
5e WGA-jaar idem €    4.720
6e WGA-jaar idem €    4.720
7e WGA-jaar idem €    4.720
8e WGA-jaar idem €    4.720
9e WGA-jaar idem €    4.720
10e WGA-jaar idem €    4.720
 
Totale WGA kosten*   €  72.760

* De WGA-kosten tellen mee in de berekening van de WGA gedifferentieerde premie die u over de loonsom betaalt. Zowel voor grote als kleine werkgevers geldt dat zij een gedifferentieerde premie betalen die afhankelijk is van individuele arbeidsongeschiktheidsrisico van het bedrijf. Een bedrijf met een beter ao-risico dan het landelijk gemiddelde, krijgt een korting op de zogenaamde rekenpremie. Doet een bedrijf het zelf slechter dan het landelijk gemiddelde dan geldt een opslag op de rekenpremie. Bedrijven die eigen risicodrager voor de WGA zijn, betalen overigens geen gedifferentieerde premie. De premie voor de WGA-verzekering is ook gebaseerd op de WGA-kosten.

Conclusie
Een snelle re-integratie waarmee de werknemer minimaal 50% van de theoretische verdiencapaciteit verdient is voordeliger voor de werkgever. De LGU is dan lager. Daarnaast zal re-integratie minder succesvol zijn naarmate de tijd verstrijkt, dus nog een reden om de re-integratie voortvarend aan te pakken. De kosten van preventieve maatregelen of een bijdrage aan een interventie komen bij het zien van de totale kosten van een verzuimende medewerker in een ander daglicht te staan. Voor nieuwe werkgevers is het financieel aantrekkelijk iemand aan te nemen die onder de no-risk polis valt, waardoor er geen ziekengeld hoeft te worden betaald, drie jaar premiekorting wordt gegeven en er geen WGA-risico is. Voor bestaande werkgevers die een medewerker in dienst houden die in de WGA zit, is 5 jaar de ziektewetvangnetregeling en een jaar premiekorting van toepassing. Het kabinet overweegt om deze regeling verder uit te breiden. Volg daarvoor Nieuws.