Informatie

Wet- en regelgeving

Voor de casemanager is up-to-date kennis van de wet- en regelgeving belangrijk. Enkele van de belangrijkste zijn voor u op een rij gezet, namelijk de Wet verbetering Poortwachter, de WIA en het Schattingsbesluit. In het menu kunt u ook kiezen voor Nieuws, waaronder u recente ontwikkelingen aantreft. Lees meer...

Financiële consequenties van de WIA

De financiële consequenties van de WIA zijn groot, zowel voor de werkgever als de werknemer. Om u een idee te geven zijn enkele voorbeelden uitgewerkt. Lees meer...

Speelveld

In de regievoering op verzuim en de aanpak van arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever met veel partijen te maken. Een overzicht van de partijen treft u hierna aan. Lees meer...

Praktijk

Om u een indruk te geven van situaties waar de casemanager in de praktijk tegen aan loopt, treft u een aantal casebeschrijvingen aan. De wet- en regelgeving die op de case van toepassing is wordt beschreven, evenals de aanpak van de casemanager en het resultaat. Lees meer...