Nieuws

Nieuwe inzichten door een dossierscan

Als werkgever bent u liever niet bezig met het onderwerp verzuim. U besteedt uw tijd liever aan zaken die uw bedrijf geld opleveren. Toch kan het ook bij uw onderneming ineens raak zijn; er ontstaat langdurig verzuim of een medewerker meldt zich ziek na een ‘stevig gesprek’. Vervolgens moet u alles zelf regelen. U regelt niet alleen de vervanging en houdt contact met de medewerker, maar u heeft ook allerlei wettelijke verplichtingen. Meerdere partijen raken betrokken bij het verzuim met ieder hun eigen belang, zoals de huisarts, de bedrijfsarts, de behandelaar, de verzuimverzekeraar en bij een conflict misschien ook een belangenbehartiger. Een register casemanager die u ondersteunt kan u veel geld en energie besparen door alle partijen aan te sturen en onnodige stagnatie in het verzuimproces te voorkomen. Een verzuimdag kost al gauw € 150!

Heeft u momenteel al langdurig verzuim in uw organisatie, dan is een dossierscan wellicht iets voor u. Wij inventariseren eerst wat er in het dossier allemaal is gebeurd om vervolgens advies te geven over de vervolgaanpak. Wij beoordelen of de aanpak doelmatig was en of voldaan is aan de wettelijke verplichtingen. Tevens kijken we naar de financiële aspecten. Gebleken is dat deze objectieve analyse en advies het bedrijf vaak hele nieuwe inzichten geeft. Wilt u vervolgens dat wij enkele taken in de 'verzuimcase' van u overnemen, dan is dat ook mogelijk. Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Benut de regelingen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten

Er zijn diverse regelingen voor het ...
» lees meer

Nieuwe inzichten door een dossierscan

Als werkgever bent u liever niet bezig met het onderwerp verzuim. ...
» lees meer